Nitra

Súradnice: 48.3455666,18.1329089

Pár krokov od liečebného ústavu sa nachádza Svoradov prameň. V historických záznamoch zoborského kláštora boli známe zdroje pitnej vody, ktoré sa nachádzali v údolí severovýchodne od kláštora. V 11. storočí vodu zachytávali do studní a potrubím viedli do kláštora. Časti zoborského kláštorného vodovodu, ktoré sú technickým unikátom, boli objavené pri archeologickom výskume. V súčasnosti je vodou zo zoborského prameňa zásobovaný blízky liečebný ústav, a studnička, známa pod názvom Svoradov prameň. Prameň je vyhľadávaným miestom oddychu na Jakubskej ceste zo Zobora do centra mesta Nitra. Vode z tohto prameňa sú pripisované zázračné a liečivé účinky, vyhľadávajú ho tiež chorí a starí ľudia. Kvalita vody v studničke je pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná, informácie o kvalite vody sú uverejnené blízko prameňa. Nachádza sa blízko prameňa aj zrúcanina Zoborského kláštora, ktorá sa za pomoci dobrovoľníkov opravuje. Benediktíni založili opátstvo zrejme okolo rok 880 a do 15. storočia tu aj hospodárili. Po zániku benediktínskej komunity v r. 1691 kláštor a kostol sv. Jozefa prevzala komunita kamaldulov. Žili prísnu regulu ako mnísi pustovníci až do roku 1782 pod heslom: ABSIT AB HAC PORTA TURBATOR EREMI, ODIT ENIM TURBAS TURBA SACRATA DEO („Nech je od tejto brány vzdialený rušiteľ samoty, lebo Bohu zasvätený zbor nenávidí rušiteľov pokoja“). V starobylej Nitre do r. 1880 existoval aj kostol sv. Jakuba s vežou (postavený pred rokom 1232). Bol farským kostolom Dolného mesta.

Fotografie

Videa

(C) Copyright 2013 - Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webstránky je možné preberať len so súhlasom združenia Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty s uvedením zdroja.
Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty sú oficiálnym zastúpením Jakubskej cesty na Slovensku.