Kontakt

Jakubská cesta SK
Palárikova 5
040 01 Košice
E-mail: jakubskacesta7@gmail.com

Dobrovoľný príspevok na rozvoj Jakubskej cesty posielajte na:
IBAN: SK 89 8330 0000 0023 0074 1491
BIC: FIOZSKBAXXX
(C) Copyright 2013 - Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webstránky je možné preberať len so súhlasom združenia Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty s uvedením zdroja.
Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty sú oficiálnym zastúpením Jakubskej cesty na Slovensku.